Privacybeleid van Het huis van Braams

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het Huis van Braams. U dient zich ervan bewust te zijn dat Het Huis van Braams niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen..

 

Het Huis van Braams respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

1.     Verantwoordelijke

 

Verantwoording voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Het Huis van Braams, Binnengracht 15, 3162 WD Rhoon, KVK 53493419

De salon is te bereiken via info@hethuisvanbraams.nl of telefonisch 010-7616415.

 

2.     Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Het Huis van Braams verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten en /of omdat u deze aan haar verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;

-    Voor- en achternaam

-    Geslacht

-    Adresgegevens

-    Telefoonnummer

-    E-mailadres

-    Voor- en na foto’s

 

Naast bovenstaande persoonsgegevens verwerkt Het Huis van Braams uw gezondheidsgegevens indien dit van belang is voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling.

 

3.     Geautomatiseerde systemen

 

Het huis van Braams maakt gebruik van de volgende twee systemen:

1.     Salonized online afspraken planner

Dit systeem wordt gebruikt om u zelf online afspraken in te laten plannen. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor Het Huis van Braams en kunnen niet door Salonized zelf ingezien worden.

2.     Mail

Dit programma wordt gebruikt om e-mails te kunnen versturen en te ontvangen.

 

4.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken

 

-    Het contact hebben voor afspraken en de eventuele annulering daarvan

-    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

-    U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

-    Het monitoren van de voortgang van de behandeling

-    Voor- en na foto’s worden gebruikt voor intern gebruik of met vooraf gevraagde goedkeuring op sociale media

 

5.     Bewaartermijn

 

Het Huis van Braams verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na uw laatste afspraak. Aansluitend worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd ten behoeve van wettelijke verplichtingen. Na deze 7 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

6.     Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hethuisvanbraams.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Huis van Braams zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

7.     Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

 

8.     Delen van persoonsgegevens met derden

 

Het Huis van Braams verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

9.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Het Huis van Braams gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

10.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Het Huis van Braams neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hethuisvanbraams.nl